1

EuroEnergy
Společnost Euroenergy poskytuje komplexní poradenství v oblasti energetiky.
Pro domácí a zahraniční klienty, orgány státní správy a mezinárodní instituce zajišťuje technické, ekonomické a finanční poradenství včetně celkového řízení projektů. Díky své historii a zkušenostem má jedinečné postavení na českém energetickém trhu.